Asbestinventarisattest

Vanaf 23 november 2022 is er bij verkoop een asbestinventarisattest van elk gebouw van minstens 20m² met bouwjaar voor 2001 nodig. Een asbestdeskundige komt daarvoor bij u langs om een rondgang te doen en asbestverdachte materialen op te sporen en te inventariseren.

Asbest werd vroeger, vooral in de jaren ’60, ’70 en ’80 in zeer veel toepassingen gebruikt. Het zit dus niet enkel in asbestleien en golfplaten, maar kan ook voorkomen in lijmen, isolatie, pleisterwerk, vinylvloeren, vloer- of plafondtegels, plaatmateriaal, onderdak, vensterbanken, lambrisering,…

Hoe gaan we te werk?

Asbest herkennen is met het blote oog onmogelijk. Er zijn natuurlijk wel courante toepassingen die zeer herkenbaar zijn en als asbestverdacht beschouwd worden. Voor een heel aantal materialen is een staalname verplicht om als asbestvrij te kunnen beoordelen.

Je kan wel best vooraf de asbestdeskundige vooraf zo goed mogelijk informeren. Zijn bepaalde zaken vernieuwd, aangebouwd of gerenoveerd? Dan kan je kan hier best zo veel mogelijk stavingsstukken van opsturen, zodat de deskundige zo veel mogelijk kan uitsluiten. Elk asbestverdacht materiaal wordt immers aanzien als asbesthoudend tenzij een bewijsdocument het tegendeel bewijst. Dat kan een staalname zijn, maar ook een factuur met duidelijke omschrijving en hoeveelheden.

Ook plannen, documenten van bouwaanvragen, offertes, meetstaten, foto’s… zijn welkom.

Niet destructief:

De asbestdeskundige voert een niet-destructief onderzoek uit. Dat wil zeggen dat er niets gedemonteerd of afgebroken wordt om asbest op te sporen. Asbest dat dus verborgen zit, zal dus niet opgenomen worden in het asbestattest. Indien er een vermoeden is dat er asbest aanwezig kan zijn kan dit wel genoteerd worden als advies naar de koper toe. (bvb asbesthoudend onderdak).

Er worden verplicht steeds minstens 3 stalen genomen van pleisterwerk van de muren, en minstens 3 stalen van pleisterwerk van het plafond, tot op de beton/baksteen of andere primaire drager. Hierbij wordt getracht om zo weinig mogelijk schade toe te brengen als mogelijk. De schade hiervan wordt hersteld met joint filler.

Vraag vrijblijvend onze prijzen op via onze contactpagina. Vergeet uw adres en contactgegevens niet te vermelden. We bezorgen u zo snel mogelijk een offerte. We proberen een bezoek binnen de week in te plannen zodat u binnen de 2 weken over een geldig asbestattest kan beschikken.