IR-Thermografie

Wat is de kwaliteit van uw gebouwschil?

Met behulp van een thermografische camera gaat BD ENERGY warmteverlies doorheen uw gebouwschil na. Zo kan nagegaan worden of er isolatie aanwezig is en of er eventueel koudebruggen zijn